Perfect Shine Anna Gościńska-Madziar

Szczegóły: Firma Perfect Shine Anna Gościńska-Madziar zarejestrowana na nazwisko Anna Gościńska-Madziar ma siedzibę pod adresem ul. Rakoczego 8, 37-700 Przemyśl. Działalność została dodana do naszej bazy dnia 19/11/2023. Kod pocztowy to 37-700, województwo PODKARPACKIE, powiat Przemyśl. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP to 7952578448, a numer identyfikacyjny REGON dla firmy Perfect Shine Anna Gościńska-Madziar to 526961353. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej przypada na dzień 16/11/2023. Wybrane kody PKD to: 0119Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 0129Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, 0149Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt, 0163Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach, 0220Z - Pozyskiwanie drewna, 0812Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, 0891Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, 1031Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 1032Z - Produkcja soków z owoców i warzyw, 1039Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 1041Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 1042Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 1051Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 1052Z - Produkcja lodów, 1061Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 1062Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, 1071Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 1072Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 1073Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, 1081Z - Produkcja cukru, 1082Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 1083Z - Przetwórstwo herbaty i kawy, 1084Z - Produkcja przypraw, 1085Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 1086Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 1089Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 2352Z - Produkcja wapna i gipsu, 1310A - Produkcja przędzy bawełnianej, 1310B - Produkcja przędzy wełnianej, 1310C - Produkcja przędzy z włókien chemicznych, 1310D - Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici, 1320A - Produkcja tkanin bawełnianych, 1320B - Produkcja tkanin wełnianych, 1320C - Produkcja tkanin z włókien chemicznych, 1320D - Produkcja pozostałych tkanin, 1330Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych, 1392Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, 1393Z - Produkcja dywanów i chodników, 1394Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych, 1395Z - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży, 1396Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, 1411Z - Produkcja odzieży skórzanej, 1412Z - Produkcja odzieży roboczej, 1413Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 1414Z - Produkcja bielizny, 1419Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 1420Z - Produkcja wyrobów futrzarskich, 1431Z - Produkcja wyrobów pończoszniczych, 1439Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej, 1511Z - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, 1512Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich, 1520Z - Produkcja obuwia, 1610Z - Produkcja wyrobów tartacznych, 1621Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 1622Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych, 1623Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 1624Z - Produkcja opakowań drewnianych, 1629Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 1711Z - Produkcja masy włóknistej, 1712Z - Produkcja papieru i tektury, 1721Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 1722Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, 1723Z - Produkcja artykułów piśmiennych, 1724Z - Produkcja tapet, 1729Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 1811Z - Drukowanie gazet, 1812Z - Pozostałe drukowanie, 1813Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 2012Z - Produkcja barwników i pigmentów, 2013Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, 2014Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, 2030Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 2041Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 2311Z - Produkcja szkła płaskiego, 2313Z - Produkcja szkła gospodarczego, 2314Z - Produkcja włókien szklanych, 2341Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, 2344Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, 2349Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, 2351Z - Produkcja cementu, 2361Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 2362Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 2369Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 2370Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, 2391Z - Produkcja wyrobów ściernych, 2434Z - Produkcja drutu, 2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 2572Z - Produkcja zamków i zawiasów, 2573Z - Produkcja narzędzi, 2591Z - Produkcja pojemników metalowych, 2592Z - Produkcja opakowań z metali, 2652Z - Produkcja zegarków i zegarów, 2891Z - Produkcja maszyn dla metalurgii, 2910B - Produkcja samochodów osobowych, 2910C - Produkcja autobusów, 2910D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów, 3212Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 3213Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 3230Z - Produkcja sprzętu sportowego, 3511Z - Wytwarzanie energii elektrycznej, 3512Z - Przesyłanie energii elektrycznej, 3513Z - Dystrybucja energii elektrycznej, 3523Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI, 4110Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 4120Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 4211Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 4212Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 4213Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 4222Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 4291Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 4299Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4311Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 4312Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 4313Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 4321Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, 4322Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 4329Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 4331Z - Tynkowanie, 4332Z - Zakładanie stolarki budowlanej, 4333Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 4334Z - Malowanie i szklenie, 4339Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 4391Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4511Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 4519Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4520Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4531Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4532Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4540Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 4611Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, 4612Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 4613Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 4614Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 4615Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 4616Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, 4617Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 4618Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 4619Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 4621Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 4622Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 4623Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, 4624Z - Sprzedaż hurtowa skór, 4631Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 4632Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 4633Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 4634A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, 4634B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 4635Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 4636Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 4637Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 4638Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 4639Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 4641Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 4642Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 4643Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 4644Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 4645Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 4646Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 4647Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, 4648Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, 4649Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 4651Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 4652Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 4661Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, 4662Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek, 4663Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 4664Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, 4665Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, 4666Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 4669Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 4674Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 4675Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 4676Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 4690Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 4711Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 4721Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4722Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4723Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4724Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4725Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4726Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4729Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4730Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 4741Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4742Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4743Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4751Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4752Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4753Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4754Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4759Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4761Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4762Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4763Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4764Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4765Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4771Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4772Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4773Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4774Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4775Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4776Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4777Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4778Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4779Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4781Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 4782Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 4789Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 4791Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 4799Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 5210A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 5510Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 5520Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 5530Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 5590Z - Pozostałe zakwaterowanie, 5610A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 5610B - Ruchome placówki gastronomiczne, 5621Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 5629Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 5630Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 5811Z - Wydawanie książek, 5814Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 5819Z - Pozostała działalność wydawnicza, 6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 6810Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 6831Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 6832Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 7111Z - Działalność w zakresie architektury, 7112Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 7311Z - Działalność agencji reklamowych, 7312C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 7312D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 7420Z - Działalność fotograficzna, 8110Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 8121Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 8122Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 8129Z - Pozostałe sprzątanie, 8130Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 8211Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 8219Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 8220Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), 8552Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 8553Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 8559A - Nauka języków obcych, 8560Z - Działalność wspomagająca edukację, 8891Z - Opieka dzienna nad dziećmi, 9319Z - Pozostała działalność związana ze sportem, 9321Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 9521Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 9522Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, 9523Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych, 9524Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego, 9525Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii, 9529Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 9604Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 9609Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Średnia ocena: 0 (Głosów: 0)
27 0

Opinie o firmie

BRAK OPINII

Informacje

BRAK OPISU
Nazwa firmy: Perfect Shine Anna Gościńska-Madziar
Właściciel: Anna Gościńska-Madziar
NIP: 7952578448
REGON: 526961353
Start działalności: 16/11/2023
Adres: ul. Rakoczego 8, 37-700 Przemyśl
Województwo: PODKARPACKIE
Kod pocztowy: 37-700
Status: AKTYWNY
Powiat: Przemyśl
TERC: 1862011
SIMC: 971672
ULIC: 18416

Działalność

0119Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
0129Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
0149Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt
0163Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach
0220Z - Pozyskiwanie drewna
0812Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
0891Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
1031Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
1032Z - Produkcja soków z owoców i warzyw
1039Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
1041Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
1042Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
1051Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów
1052Z - Produkcja lodów
1061Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
1062Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
1071Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1072Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1073Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
1081Z - Produkcja cukru
1082Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
1083Z - Przetwórstwo herbaty i kawy
1084Z - Produkcja przypraw
1085Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
1086Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
1089Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2352Z - Produkcja wapna i gipsu
1310A - Produkcja przędzy bawełnianej
1310B - Produkcja przędzy wełnianej
1310C - Produkcja przędzy z włókien chemicznych
1310D - Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
1320A - Produkcja tkanin bawełnianych
1320B - Produkcja tkanin wełnianych
1320C - Produkcja tkanin z włókien chemicznych
1320D - Produkcja pozostałych tkanin
1330Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych
1392Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
1393Z - Produkcja dywanów i chodników
1394Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
1395Z - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
1396Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
1411Z - Produkcja odzieży skórzanej
1412Z - Produkcja odzieży roboczej
1413Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
1414Z - Produkcja bielizny
1419Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
1420Z - Produkcja wyrobów futrzarskich
1431Z - Produkcja wyrobów pończoszniczych
1439Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
1511Z - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
1512Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
1520Z - Produkcja obuwia
1610Z - Produkcja wyrobów tartacznych
1621Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
1622Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych
1623Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
1624Z - Produkcja opakowań drewnianych
1629Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
1711Z - Produkcja masy włóknistej
1712Z - Produkcja papieru i tektury
1721Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
1722Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
1723Z - Produkcja artykułów piśmiennych
1724Z - Produkcja tapet
1729Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
1811Z - Drukowanie gazet
1812Z - Pozostałe drukowanie
1813Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
2012Z - Produkcja barwników i pigmentów
2013Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
2014Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
2030Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
2041Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
2311Z - Produkcja szkła płaskiego
2313Z - Produkcja szkła gospodarczego
2314Z - Produkcja włókien szklanych
2341Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
2344Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
2349Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
2351Z - Produkcja cementu
2361Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
2362Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
2369Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
2370Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
2391Z - Produkcja wyrobów ściernych
2434Z - Produkcja drutu
2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2572Z - Produkcja zamków i zawiasów
2573Z - Produkcja narzędzi
2591Z - Produkcja pojemników metalowych
2592Z - Produkcja opakowań z metali
2652Z - Produkcja zegarków i zegarów
2891Z - Produkcja maszyn dla metalurgii
2910B - Produkcja samochodów osobowych
2910C - Produkcja autobusów
2910D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
3212Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
3213Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
3230Z - Produkcja sprzętu sportowego
3511Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
3512Z - Przesyłanie energii elektrycznej
3513Z - Dystrybucja energii elektrycznej
3523Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
4110Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4120Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4211Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
4212Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
4213Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4222Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
4291Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
4299Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
4311Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - Przygotowanie terenu pod budowę
4313Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
4321Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
4322Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4329Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4331Z - Tynkowanie
4332Z - Zakładanie stolarki budowlanej
4333Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
4334Z - Malowanie i szklenie
4339Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
4391Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
4511Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
4519Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4520Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4531Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4532Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4540Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
4611Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
4612Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
4613Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
4614Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
4615Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
4616Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
4617Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4618Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
4619Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
4621Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
4622Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
4623Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
4624Z - Sprzedaż hurtowa skór
4631Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
4632Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
4633Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
4634A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
4634B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
4635Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
4636Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
4637Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
4638Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
4639Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4641Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
4642Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
4643Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
4644Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
4645Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
4646Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
4647Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
4648Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
4649Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
4651Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
4652Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
4661Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
4662Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek
4663Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
4664Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
4665Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
4666Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
4669Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
4674Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
4675Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
4676Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
4690Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
4711Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4721Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4722Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4723Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4724Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4725Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4726Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4729Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4730Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
4741Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4742Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4743Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4751Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4752Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4753Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4754Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4759Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4761Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4762Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4763Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4764Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4765Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4771Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4772Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4773Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4774Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4775Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4776Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4777Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4778Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4779Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4781Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4782Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
4789Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
4791Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
4799Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
5210A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
5510Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5520Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
5530Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
5590Z - Pozostałe zakwaterowanie
5610A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
5610B - Ruchome placówki gastronomiczne
5621Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
5629Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
5630Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
5811Z - Wydawanie książek
5814Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
5819Z - Pozostała działalność wydawnicza
6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem
6810Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6831Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6832Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7111Z - Działalność w zakresie architektury
7112Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7311Z - Działalność agencji reklamowych
7312C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
7312D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej
7420Z - Działalność fotograficzna
8110Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
8121Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
8122Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
8129Z - Pozostałe sprzątanie
8130Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
8211Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8219Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
8220Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
8552Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
8553Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
8559A - Nauka języków obcych
8560Z - Działalność wspomagająca edukację
8891Z - Opieka dzienna nad dziećmi
9319Z - Pozostała działalność związana ze sportem
9321Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
9521Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
9522Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
9523Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
9524Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
9525Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
9529Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
9604Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
9609Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dodaj opinię

Opiniana.pl

Największy w sieci zbiór opinii o firmach, spółkach i instytucjach. Poznaj szczegółowe dane i lokalizację firm polskich oraz zagranicznych. Promuj swoją działalność dodając unikalny opis oraz galerię zdjęć.

Udostępnij
Zawartość

Szczegółowe Informacje o Firmach


Lokalizacja na Mapie


Opinie Klientów i Pracowników


Galeria Zdjęć


Dokładny Zakres Działalności

Kontakt

Wszelkie problemy, sugestie oraz prośby o usunięcie swojej firmy z naszej bazy prosimy kierować na adres e-mail podany w zakładce 'kontakt'. Ciesz się pełną funkcjonalnością witryny za darmo bez konieczności rejestracji.

Opiniana © 2022 Opinie o firmach założonych w Polsce i za granicą. Wszystkie prawa zastrzeżone.