Roman Zelyk RZ-Bud

Szczegóły: Firma Roman Zelyk RZ-Bud zarejestrowana na nazwisko Roman Zelyk ma siedzibę pod adresem nieznanym. Działalność została dodana do naszej bazy dnia 19/11/2023. Kod pocztowy to 94-056, województwo ŁÓDZKIE, powiat Łódź. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej przypada na dzień 15/11/2023. Wybrane kody PKD to: 0119Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 0121Z - Uprawa winogron, 0129Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, 0130Z - Rozmnażanie roślin, 0149Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt, 0161Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 0162Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 0163Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach, 0164Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 0170Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową, 0210Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 0220Z - Pozyskiwanie drewna, 0230Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 0240Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, 0311Z - Rybołówstwo w wodach morskich, 0312Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych, 0321Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, 0322Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, 0510Z - Wydobywanie węgla kamiennego, 0520Z - Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), 0610Z - Górnictwo ropy naftowej, 0620Z - Górnictwo gazu ziemnego, 0710Z - Górnictwo rud żelaza, 0721Z - Górnictwo rud uranu i toru, 0729Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych, 0811Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, 0812Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, 0891Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, 0892Z - Wydobywanie torfu, 0893Z - Wydobywanie soli, 0899Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, 0910Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 0990Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, 1011Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 1012Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 1013Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 1020Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 1031Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 1032Z - Produkcja soków z owoców i warzyw, 1039Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 1041Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 1042Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 1051Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 1052Z - Produkcja lodów, 1061Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 1062Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, 1071Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 1072Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 1073Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, 1081Z - Produkcja cukru, 1082Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 1083Z - Przetwórstwo herbaty i kawy, 1084Z - Produkcja przypraw, 1085Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 1086Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 1089Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1091Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, 1092Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, 1101Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, 1102Z - Produkcja win gronowych, 1103Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, 1104Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, 1105Z - Produkcja piwa, 1106Z - Produkcja słodu, 2352Z - Produkcja wapna i gipsu, 1107Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 1200Z - PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH, 1310A - Produkcja przędzy bawełnianej, 1310B - Produkcja przędzy wełnianej, 1310C - Produkcja przędzy z włókien chemicznych, 1310D - Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici, 1320A - Produkcja tkanin bawełnianych, 1320B - Produkcja tkanin wełnianych, 1320C - Produkcja tkanin z włókien chemicznych, 1320D - Produkcja pozostałych tkanin, 1330Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych, 1391Z - Produkcja dzianin metrażowych, 1392Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, 1393Z - Produkcja dywanów i chodników, 1394Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych, 1395Z - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży, 1396Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, 1399Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1411Z - Produkcja odzieży skórzanej, 1412Z - Produkcja odzieży roboczej, 1413Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 1414Z - Produkcja bielizny, 1419Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 1420Z - Produkcja wyrobów futrzarskich, 1431Z - Produkcja wyrobów pończoszniczych, 1439Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej, 1511Z - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, 1512Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich, 1520Z - Produkcja obuwia, 1610Z - Produkcja wyrobów tartacznych, 1621Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 1622Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych, 1623Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 1624Z - Produkcja opakowań drewnianych, 1629Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 1711Z - Produkcja masy włóknistej, 1712Z - Produkcja papieru i tektury, 1721Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 1722Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, 1723Z - Produkcja artykułów piśmiennych, 1724Z - Produkcja tapet, 1729Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 1811Z - Drukowanie gazet, 1812Z - Pozostałe drukowanie, 1813Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 1814Z - Introligatorstwo i podobne usługi, 1820Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 1910Z - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu, 1920Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 2011Z - Produkcja gazów technicznych, 2012Z - Produkcja barwników i pigmentów, 2013Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, 2014Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, 2015Z - Produkcja nawozów i związków azotowych, 2016Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 2017Z - Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, 2020Z - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, 2030Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 2041Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 2042Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 2051Z - Produkcja materiałów wybuchowych, 2052Z - Produkcja klejów, 2053Z - Produkcja olejków eterycznych, 2059Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 2060Z - Produkcja włókien chemicznych, 2110Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 2120Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 2211Z - Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy, 2219Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy, 2221Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 2222Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 2223Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 2229Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 2311Z - Produkcja szkła płaskiego, 2312Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, 2313Z - Produkcja szkła gospodarczego, 2314Z - Produkcja włókien szklanych, 2319Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, 2320Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych, 2331Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek, 2332Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, 2341Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, 2342Z - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, 2343Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, 2344Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, 2349Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, 2351Z - Produkcja cementu, 2361Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 2362Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 2363Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, 2364Z - Produkcja zaprawy murarskiej, 2365Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, 2369Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 2370Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, 2391Z - Produkcja wyrobów ściernych, 2399Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 2410Z - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, 2420Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali, 2431Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno, 2432Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno, 2433Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno, 2434Z - Produkcja drutu, 2441Z - Produkcja metali szlachetnych, 2442A - Produkcja aluminium hutniczego, 2442B - Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium, 2443Z - Produkcja ołowiu, cynku i cyny, 2444Z - Produkcja miedzi, 2445Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, 2446Z - Wytwarzanie paliw jądrowych, 2451Z - Odlewnictwo żeliwa, 2452Z - Odlewnictwo staliwa, 2453Z - Odlewnictwo metali lekkich, 2454A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, 2454B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 2512Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 2521Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, 2529Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 2530Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, 2540Z - Produkcja broni i amunicji, 2550Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 2561Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 2562Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 2571Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców, 2572Z - Produkcja zamków i zawiasów, 2573Z - Produkcja narzędzi, 2591Z - Produkcja pojemników metalowych, 2592Z - Produkcja opakowań z metali, 2593Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 2594Z - Produkcja złączy i śrub, 2599Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 2611Z - Produkcja elementów elektronicznych, 2612Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, 2620Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 2630Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 2640Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 2651Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, 2652Z - Produkcja zegarków i zegarów, 2660Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, 2670Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 2680Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, 2711Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, 2712Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 2720Z - Produkcja baterii i akumulatorów, 2731Z - Produkcja kabli światłowodowych, 2732Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, 2733Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego, 2740Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 2751Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 2752Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 2790Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 2811Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, 2812Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, 2813Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, 2814Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów, 2815Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 2821Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 2822Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, 2823Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, 2824Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, 2825Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 2829Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 2830Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 2841Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu, 2849Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 2891Z - Produkcja maszyn dla metalurgii, 2892Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 2893Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, 2894Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, 2895Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, 2896Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 2899Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 2910A - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych, 2910B - Produkcja samochodów osobowych, 2910C - Produkcja autobusów, 2910D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów, 2910E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 2920Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep, 2931Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych, 2932Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, 3011Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających, 3012Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, 3020Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, 3030Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, 3040Z - Produkcja wojskowych pojazdów bojowych, 3091Z - Produkcja motocykli, 3092Z - Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich, 3099Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 3101Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 3102Z - Produkcja mebli kuchennych, 3103Z - Produkcja materaców, 3109Z - Produkcja pozostałych mebli, 3211Z - Produkcja monet, 3212Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 3213Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 3220Z - Produkcja instrumentów muzycznych, 3230Z - Produkcja sprzętu sportowego, 3240Z - Produkcja gier i zabawek, 3250Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 3291Z - Produkcja mioteł, szczotek i pędzli, 3299Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 3311Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 3312Z - Naprawa i konserwacja maszyn, 3313Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 3314Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 3315Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi, 3316Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych, 3317Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, 3319Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 3320Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 3511Z - Wytwarzanie energii elektrycznej, 3512Z - Przesyłanie energii elektrycznej, 3513Z - Dystrybucja energii elektrycznej, 3514Z - Handel energią elektryczną, 3521Z - Wytwarzanie paliw gazowych, 3522Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 3523Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 3530Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY, 3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, 3811Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 3812Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 3821Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 3822Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 3831Z - Demontaż wyrobów zużytych, 3832Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI, 4110Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 4120Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 4211Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 4212Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 4213Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 4222Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 4291Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 4299Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4311Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 4312Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 4313Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 4321Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, 4322Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 4329Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 4331Z - Tynkowanie, 4332Z - Zakładanie stolarki budowlanej, 4333Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 4334Z - Malowanie i szklenie, 4339Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 4391Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4511Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 4519Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4520Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4531Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4532Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4540Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 4611Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, 4612Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 4613Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 4614Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 4615Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 4616Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, 4617Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 4618Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 4619Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 4621Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 4622Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 4623Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, 4624Z - Sprzedaż hurtowa skór, 4631Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 4632Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 4633Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 4634A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, 4634B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 4635Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 4636Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 4637Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 4638Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 4639Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 4641Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 4642Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 4643Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 4644Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 4645Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 4646Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 4647Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, 4648Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, 4649Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 4651Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 4652Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 4661Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, 4662Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek, 4663Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 4664Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, 4665Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, 4666Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 4669Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 4674Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 4675Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 4676Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 4690Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 4711Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 4721Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4722Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4723Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4724Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4725Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4726Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4729Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4730Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 4741Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4742Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4743Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4751Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4752Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4753Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4754Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4759Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4761Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4762Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4763Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4764Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4765Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4771Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4772Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4773Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4774Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4775Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4776Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4777Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4778Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4779Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4781Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 4782Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 4789Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 4791Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 4799Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 4910Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, 4920Z - Transport kolejowy towarów, 4931Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 4932Z - Działalność taksówek osobowych, 4939Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 4941Z - Transport drogowy towarów, 4942Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 4950A - Transport rurociągami paliw gazowych, 4950B - Transport rurociągowy pozostałych towarów, 5010Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski, 5020Z - Transport morski i przybrzeżny towarów, 5030Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski, 5040Z - Transport wodny śródlądowy towarów, 5110Z - Transport lotniczy pasażerski, 5121Z - Transport lotniczy towarów, 5122Z - Transport kosmiczny, 5210A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 5221Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 5222A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski, 5222B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, 5223Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, 5224A - Przeładunek towarów w portach morskich, 5224B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych, 5224C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 5229A - Działalność morskich agencji transportowych, 5229B - Działalność śródlądowych agencji transportowych, 5229C - Działalność pozostałych agencji transportowych, 5310Z - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego), 5320Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 5510Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 5520Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 5530Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 5590Z - Pozostałe zakwaterowanie, 5610A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 5610B - Ruchome placówki gastronomiczne, 5621Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 5629Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 5630Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 5811Z - Wydawanie książek, 5812Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 5813Z - Wydawanie gazet, 5814Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 5819Z - Pozostała działalność wydawnicza, 5821Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 5829Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 5911Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 5912Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 5913Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 5914Z - Działalność związana z projekcją filmów, 5920Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 6010Z - Nadawanie programów radiofonicznych, 6020Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, 6110Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 6120Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 6130Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 6190Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 6202Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 6203Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 6209Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 6311Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 6312Z - Działalność portali internetowych, 6391Z - Działalność agencji informacyjnych, 6399Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 6419Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 6491Z - Leasing finansowy, 6492Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, 6499Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 6512Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 6612Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 6621Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 6622Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 6629Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 6630Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 6810Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 6831Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 6832Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 6910Z - Działalność prawnicza, 6920Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 7021Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 7111Z - Działalność w zakresie architektury, 7112Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 7120A - Badania i analizy związane z jakością żywności, 7120B - Pozostałe badania i analizy techniczne, 7211Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 7219Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 7220Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 7311Z - Działalność agencji reklamowych, 7312A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 7312B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 7312C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 7312D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 7410Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 7420Z - Działalność fotograficzna, 7430Z - Działalność związana z tłumaczeniami, 7490Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 7500Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA, 7711Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 7712Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 7721Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 7722Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 7729Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 7731Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, 7732Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 7733Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 7734Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 7735Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 7739Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 7740Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 7810Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 7820Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, 7830Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 7911A - Działalność agentów turystycznych, 7911B - Działalność pośredników turystycznych, 7912Z - Działalność organizatorów turystyki, 7990A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 7990B - Działalność w zakresie informacji turystycznej, 7990C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8010Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, 8020Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, 8030Z - Działalność detektywistyczna, 8110Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 8121Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 8122Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 8129Z - Pozostałe sprzątanie, 8130Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 8211Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 8219Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 8220Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), 8230Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 8291Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 8292Z - Działalność związana z pakowaniem, 8299Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8425Z - Ochrona przeciwpożarowa, 8510Z - Wychowanie przedszkolne, 8520Z - Szkoły podstawowe, 8531A - Gimnazja, 8531B - Licea ogólnokształcące, 8532A - Technika, 8532B - Zasadnicze szkoły zawodowe, 8532C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 8551Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 8552Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 8553Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 8559A - Nauka języków obcych, 8559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 8560Z - Działalność wspomagająca edukację, 8610Z - Działalność szpitali, 8621Z - Praktyka lekarska ogólna, 8622Z - Praktyka lekarska specjalistyczna, 8623Z - Praktyka lekarska dentystyczna, 8690A - Działalność fizjoterapeutyczna, 8690B - Działalność pogotowia ratunkowego, 8690C - Praktyka pielęgniarek i położnych, 8690D - Działalność paramedyczna, 8690E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8710Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 8720Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 8730Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 8810Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 8891Z - Opieka dzienna nad dziećmi, 8899Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 9001Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 9002Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 9003Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza, 9004Z - Działalność obiektów kulturalnych, 9101A - Działalność bibliotek, 9101B - Działalność archiwów, 9102Z - Działalność muzeów, 9103Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 9200Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI, 9311Z - Działalność obiektów sportowych, 9313Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 9319Z - Pozostała działalność związana ze sportem, 9321Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 9491Z - Działalność organizacji religijnych, 9511Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 9512Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 9521Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 9522Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, 9523Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych, 9524Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego, 9525Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii, 9529Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 9601Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 9602Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 9603Z - Pogrzeby i działalność pokrewna, 9604Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 9609Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Średnia ocena: 0 (Głosów: 0)
5 0

Opinie o firmie

BRAK OPINII

Informacje

BRAK OPISU
Nazwa firmy: Roman Zelyk RZ-Bud
Właściciel: Roman Zelyk
NIP: 7272873958
Start działalności: 15/11/2023
Województwo: ŁÓDZKIE
Kod pocztowy: 94-056
Status: AKTYWNY
Powiat: Łódź

Działalność

0119Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
0121Z - Uprawa winogron
0129Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
0130Z - Rozmnażanie roślin
0149Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt
0161Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
0162Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
0163Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach
0164Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
0170Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
0210Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
0220Z - Pozyskiwanie drewna
0230Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
0240Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem
0311Z - Rybołówstwo w wodach morskich
0312Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych
0321Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
0322Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
0510Z - Wydobywanie węgla kamiennego
0520Z - Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
0610Z - Górnictwo ropy naftowej
0620Z - Górnictwo gazu ziemnego
0710Z - Górnictwo rud żelaza
0721Z - Górnictwo rud uranu i toru
0729Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
0811Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
0812Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
0891Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
0892Z - Wydobywanie torfu
0893Z - Wydobywanie soli
0899Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
0910Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
0990Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
1011Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
1012Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
1013Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
1020Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
1031Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
1032Z - Produkcja soków z owoców i warzyw
1039Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
1041Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
1042Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
1051Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów
1052Z - Produkcja lodów
1061Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
1062Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
1071Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1072Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1073Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
1081Z - Produkcja cukru
1082Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
1083Z - Przetwórstwo herbaty i kawy
1084Z - Produkcja przypraw
1085Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
1086Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
1089Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
1091Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
1092Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
1101Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
1102Z - Produkcja win gronowych
1103Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
1104Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
1105Z - Produkcja piwa
1106Z - Produkcja słodu
2352Z - Produkcja wapna i gipsu
1107Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
1200Z - PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
1310A - Produkcja przędzy bawełnianej
1310B - Produkcja przędzy wełnianej
1310C - Produkcja przędzy z włókien chemicznych
1310D - Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
1320A - Produkcja tkanin bawełnianych
1320B - Produkcja tkanin wełnianych
1320C - Produkcja tkanin z włókien chemicznych
1320D - Produkcja pozostałych tkanin
1330Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych
1391Z - Produkcja dzianin metrażowych
1392Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
1393Z - Produkcja dywanów i chodników
1394Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
1395Z - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
1396Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
1399Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
1411Z - Produkcja odzieży skórzanej
1412Z - Produkcja odzieży roboczej
1413Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
1414Z - Produkcja bielizny
1419Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
1420Z - Produkcja wyrobów futrzarskich
1431Z - Produkcja wyrobów pończoszniczych
1439Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
1511Z - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
1512Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
1520Z - Produkcja obuwia
1610Z - Produkcja wyrobów tartacznych
1621Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
1622Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych
1623Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
1624Z - Produkcja opakowań drewnianych
1629Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
1711Z - Produkcja masy włóknistej
1712Z - Produkcja papieru i tektury
1721Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
1722Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
1723Z - Produkcja artykułów piśmiennych
1724Z - Produkcja tapet
1729Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
1811Z - Drukowanie gazet
1812Z - Pozostałe drukowanie
1813Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
1814Z - Introligatorstwo i podobne usługi
1820Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
1910Z - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
1920Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
2011Z - Produkcja gazów technicznych
2012Z - Produkcja barwników i pigmentów
2013Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
2014Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
2015Z - Produkcja nawozów i związków azotowych
2016Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
2017Z - Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
2020Z - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
2030Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
2041Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
2042Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
2051Z - Produkcja materiałów wybuchowych
2052Z - Produkcja klejów
2053Z - Produkcja olejków eterycznych
2059Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2060Z - Produkcja włókien chemicznych
2110Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
2120Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
2211Z - Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
2219Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
2221Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
2222Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
2223Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
2229Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
2311Z - Produkcja szkła płaskiego
2312Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
2313Z - Produkcja szkła gospodarczego
2314Z - Produkcja włókien szklanych
2319Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
2320Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych
2331Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek
2332Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
2341Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
2342Z - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
2343Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
2344Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
2349Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
2351Z - Produkcja cementu
2361Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
2362Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
2363Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
2364Z - Produkcja zaprawy murarskiej
2365Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
2369Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
2370Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
2391Z - Produkcja wyrobów ściernych
2399Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2410Z - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
2420Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
2431Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno
2432Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
2433Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno
2434Z - Produkcja drutu
2441Z - Produkcja metali szlachetnych
2442A - Produkcja aluminium hutniczego
2442B - Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
2443Z - Produkcja ołowiu, cynku i cyny
2444Z - Produkcja miedzi
2445Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
2446Z - Wytwarzanie paliw jądrowych
2451Z - Odlewnictwo żeliwa
2452Z - Odlewnictwo staliwa
2453Z - Odlewnictwo metali lekkich
2454A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
2454B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2512Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
2521Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
2529Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
2530Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
2540Z - Produkcja broni i amunicji
2550Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
2561Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
2562Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
2571Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
2572Z - Produkcja zamków i zawiasów
2573Z - Produkcja narzędzi
2591Z - Produkcja pojemników metalowych
2592Z - Produkcja opakowań z metali
2593Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
2594Z - Produkcja złączy i śrub
2599Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2611Z - Produkcja elementów elektronicznych
2612Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
2620Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
2630Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
2640Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
2651Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
2652Z - Produkcja zegarków i zegarów
2660Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
2670Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
2680Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
2711Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
2712Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
2720Z - Produkcja baterii i akumulatorów
2731Z - Produkcja kabli światłowodowych
2732Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
2733Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego
2740Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
2751Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
2752Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
2790Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
2811Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
2812Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
2813Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
2814Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów
2815Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
2821Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
2822Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
2823Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
2824Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
2825Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
2829Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
2830Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
2841Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu
2849Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
2891Z - Produkcja maszyn dla metalurgii
2892Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
2893Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
2894Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
2895Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
2896Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
2899Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
2910A - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
2910B - Produkcja samochodów osobowych
2910C - Produkcja autobusów
2910D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
2910E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
2920Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
2931Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
2932Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
3011Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających
3012Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
3020Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
3030Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
3040Z - Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
3091Z - Produkcja motocykli
3092Z - Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
3099Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
3101Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
3102Z - Produkcja mebli kuchennych
3103Z - Produkcja materaców
3109Z - Produkcja pozostałych mebli
3211Z - Produkcja monet
3212Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
3213Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
3220Z - Produkcja instrumentów muzycznych
3230Z - Produkcja sprzętu sportowego
3240Z - Produkcja gier i zabawek
3250Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
3291Z - Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
3299Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
3311Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
3312Z - Naprawa i konserwacja maszyn
3313Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
3314Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
3315Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi
3316Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
3317Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
3319Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
3320Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
3511Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
3512Z - Przesyłanie energii elektrycznej
3513Z - Dystrybucja energii elektrycznej
3514Z - Handel energią elektryczną
3521Z - Wytwarzanie paliw gazowych
3522Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
3523Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
3530Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
3811Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
3812Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
3821Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
3822Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
3831Z - Demontaż wyrobów zużytych
3832Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
4110Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4120Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4211Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
4212Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
4213Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4222Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
4291Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
4299Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
4311Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - Przygotowanie terenu pod budowę
4313Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
4321Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
4322Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4329Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4331Z - Tynkowanie
4332Z - Zakładanie stolarki budowlanej
4333Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
4334Z - Malowanie i szklenie
4339Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
4391Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
4511Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
4519Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4520Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4531Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4532Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4540Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
4611Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
4612Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
4613Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
4614Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
4615Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
4616Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
4617Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4618Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
4619Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
4621Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
4622Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
4623Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
4624Z - Sprzedaż hurtowa skór
4631Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
4632Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
4633Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
4634A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
4634B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
4635Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
4636Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
4637Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
4638Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
4639Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4641Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
4642Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
4643Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
4644Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
4645Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
4646Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
4647Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
4648Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
4649Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
4651Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
4652Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
4661Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
4662Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek
4663Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
4664Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
4665Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
4666Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
4669Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
4674Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
4675Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
4676Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
4690Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
4711Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4721Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4722Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4723Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4724Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4725Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4726Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4729Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4730Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
4741Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4742Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4743Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4751Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4752Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4753Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4754Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4759Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4761Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4762Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4763Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4764Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4765Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4771Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4772Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4773Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4774Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4775Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4776Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4777Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4778Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4779Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4781Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4782Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
4789Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
4791Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
4799Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
4910Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
4920Z - Transport kolejowy towarów
4931Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
4932Z - Działalność taksówek osobowych
4939Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
4941Z - Transport drogowy towarów
4942Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
4950A - Transport rurociągami paliw gazowych
4950B - Transport rurociągowy pozostałych towarów
5010Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski
5020Z - Transport morski i przybrzeżny towarów
5030Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski
5040Z - Transport wodny śródlądowy towarów
5110Z - Transport lotniczy pasażerski
5121Z - Transport lotniczy towarów
5122Z - Transport kosmiczny
5210A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
5221Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
5222A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski
5222B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
5223Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
5224A - Przeładunek towarów w portach morskich
5224B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych
5224C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
5229A - Działalność morskich agencji transportowych
5229B - Działalność śródlądowych agencji transportowych
5229C - Działalność pozostałych agencji transportowych
5310Z - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
5320Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
5510Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5520Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
5530Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
5590Z - Pozostałe zakwaterowanie
5610A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
5610B - Ruchome placówki gastronomiczne
5621Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
5629Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
5630Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
5811Z - Wydawanie książek
5812Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
5813Z - Wydawanie gazet
5814Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
5819Z - Pozostała działalność wydawnicza
5821Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
5829Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
5911Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5912Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
5913Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5914Z - Działalność związana z projekcją filmów
5920Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
6010Z - Nadawanie programów radiofonicznych
6020Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
6110Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
6120Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
6130Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
6190Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem
6202Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6203Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6209Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6311Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6312Z - Działalność portali internetowych
6391Z - Działalność agencji informacyjnych
6399Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
6419Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
6491Z - Leasing finansowy
6492Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
6499Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6512Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
6612Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6621Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
6622Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
6629Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
6630Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami
6810Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6831Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6832Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
6910Z - Działalność prawnicza
6920Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7021Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7111Z - Działalność w zakresie architektury
7112Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7120A - Badania i analizy związane z jakością żywności
7120B - Pozostałe badania i analizy techniczne
7211Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
7219Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7220Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
7311Z - Działalność agencji reklamowych
7312A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
7312B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
7312C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
7312D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej
7410Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
7420Z - Działalność fotograficzna
7430Z - Działalność związana z tłumaczeniami
7490Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7500Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
7711Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
7712Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
7721Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
7722Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
7729Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
7731Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
7732Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
7733Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
7734Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
7735Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
7739Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
7740Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
7810Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
7820Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
7830Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
7911A - Działalność agentów turystycznych
7911B - Działalność pośredników turystycznych
7912Z - Działalność organizatorów turystyki
7990A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
7990B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
7990C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8010Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
8020Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
8030Z - Działalność detektywistyczna
8110Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
8121Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
8122Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
8129Z - Pozostałe sprzątanie
8130Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
8211Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8219Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
8220Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
8230Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
8291Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
8292Z - Działalność związana z pakowaniem
8299Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
8425Z - Ochrona przeciwpożarowa
8510Z - Wychowanie przedszkolne
8520Z - Szkoły podstawowe
8531A - Gimnazja
8531B - Licea ogólnokształcące
8532A - Technika
8532B - Zasadnicze szkoły zawodowe
8532C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
8551Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
8552Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
8553Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
8559A - Nauka języków obcych
8559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
8560Z - Działalność wspomagająca edukację
8610Z - Działalność szpitali
8621Z - Praktyka lekarska ogólna
8622Z - Praktyka lekarska specjalistyczna
8623Z - Praktyka lekarska dentystyczna
8690A - Działalność fizjoterapeutyczna
8690B - Działalność pogotowia ratunkowego
8690C - Praktyka pielęgniarek i położnych
8690D - Działalność paramedyczna
8690E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
8710Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
8720Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
8730Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
8810Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
8891Z - Opieka dzienna nad dziećmi
8899Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
9001Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
9002Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
9003Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
9004Z - Działalność obiektów kulturalnych
9101A - Działalność bibliotek
9101B - Działalność archiwów
9102Z - Działalność muzeów
9103Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
9200Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
9311Z - Działalność obiektów sportowych
9313Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
9319Z - Pozostała działalność związana ze sportem
9321Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
9491Z - Działalność organizacji religijnych
9511Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
9512Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
9521Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
9522Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
9523Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
9524Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
9525Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
9529Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
9601Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
9602Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
9603Z - Pogrzeby i działalność pokrewna
9604Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
9609Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dodaj opinię

Opiniana.pl

Największy w sieci zbiór opinii o firmach, spółkach i instytucjach. Poznaj szczegółowe dane i lokalizację firm polskich oraz zagranicznych. Promuj swoją działalność dodając unikalny opis oraz galerię zdjęć.

Udostępnij
Zawartość

Szczegółowe Informacje o Firmach


Lokalizacja na Mapie


Opinie Klientów i Pracowników


Galeria Zdjęć


Dokładny Zakres Działalności

Kontakt

Wszelkie problemy, sugestie oraz prośby o usunięcie swojej firmy z naszej bazy prosimy kierować na adres e-mail podany w zakładce 'kontakt'. Ciesz się pełną funkcjonalnością witryny za darmo bez konieczności rejestracji.

Opiniana © 2022 Opinie o firmach założonych w Polsce i za granicą. Wszystkie prawa zastrzeżone.